Průvodce STK – NENÍ POUŽITO

Příprava na STK

K pravidelné nebo opakované technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno:

 • nezatížené
 • čisté (zejména podvozek)
 • vybavené předepsanou povinnou výbavou
 • se sejmutými kryty všech kol
 • pneumatiky musí být nahuštěné na předepsaný tlak

 

Jaké doklady vzít s sebou:

 • technický průkaz vozidla (NE KOPIE)
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • protokol o měření emisí s kladným výsledkem (možnost změřit emise u nás ve stanici)
 • protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

 

TERMÍNY PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL

Silníční vozidlaDoba od první registrace
Doba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob
4 roky2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti
4 roky2 roky
Motocykl
6 let4 roky
Motocykl do 50 cm3 nebo do 50 km/h opatřen šlapadly
nepodléhánepodléhá
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy
6 let4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou
4 roky2 roky
Vozidla s modrým majákem
1 rok1 rok
Taxislužba, přednostní právo, půjčovna
1 rok1 rok
Kategorie T, C, R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h
4 roky2 roky
Kategorie T, C, R s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h
4 roky4 roky

 

Povinná výbava

NOVÉ ZNĚNÍ ČÁSTI VYHLÁŠKY O POVINNÉ VÝBAVĚ VOZIDEL
dle zákona 198/2018 Sb. §75 odst. 3

 • Za povinnou výbavu, která musí být umístěna ve vozidle, lze stanovit pouze náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky výměnného zdroje světla, náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně nebo prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, lékárničku, přenosný výstražný trojúhelník nebo hasicí přístroj. Rozsah povinné výbavy, způsob jejího umístění ve vozidle a technické požadavky na povinnou výbavu stanoví pro jednotlivé kategorie, podkategorie nebo druhy vozidel prováděcí právní předpis.

Lékárnička

 • Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.
 • Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to.
 • – a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
 • – b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
 • – c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.
 • Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.
 • Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

Náhradní elektrické pojistky

 • pro vozidla kategorie M, N a T po jedné od každého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci použity
 • pro motocykly a motorové tříkolky jedna pojistka

Náhradní žárovky (výměnný zdroj světla)

 • pro vozidla kategorie M, N a T po jedné od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla
 • nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

 • Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí:
 • – a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
 • – b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
 • – c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
 • Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
 • – a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
 • – b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 • – c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
 • – d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
 • – e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu

 • pro všechna motorová vozidla (od 1.1.2011)
 • šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu nebo vesta oranžové nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu

Výstražný trojúhelník

 • schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m

Hasicí přístroje

 • Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu. Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou
 • Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.
 • Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
 • – a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B
 • – b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
 • – c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B

Zakládací klíny

 • nejméně jeden zakládací klín – silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotností větší než 750 kg
 • nejméně dva zakládací klíny – silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy
 • lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné, upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit